Blog > Komentarze do wpisu
Scenariusz zajęć z matematyki w kl. 1

 

Prowadząca: Marta Markiel

Czas zajęć: 45 min.

Blok tematyczny: Za oknami jesień

Temat zajęć: Monografia liczby 7 na podstawie darów lasu

Cele ogólne:

- rozwijanie myślenia matematycznego

- zapoznanie uczniów z cyfrą 7 oraz jej zapisem cyfrowym

- kształtowanie pojęcia cyfry 7 w aspektach: kardynalnym, porządkowym i miarowym

Cele szczegółowe:

- wie jak wygląda cyfra 7

- umie ją napisać w powietrzu

- tworzy zbiory siedmioelementowe i przelicza zbiory w zakresie do 7

- używa liczebników porządkowych do określenia kolejności przedmiotów

- uzupełnia oś liczbową w zakresie 7

- dodaje i odejmuje w zakresie 7

- rozkłada liczbę na dwa i więcej składników

- stosuje liczby w zadaniach tekstowych

 

Metody pracy:

podające – pogadanka, praca z książką

praktyczne – ćwiczebna

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: sylwety szyszek, żołędzi, kasztanów, jarzębiny, kosz wiklinowy, obrazki koszyków, szyszki, żołędzie, jarzębina, kasztany, liczmany, kartonik z cyfrą 7, włóczka, kartki z osią liczbową, płyta CD

 

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Uwagi

Czas trwania

Rozpoczęcie zajęć powitanie

 

Nauczycielka przywiesza na tablicy sylwety 6 szyszek i prosi dzieci, aby policzyły ile szyszek zostało przypiętych. Następnie dodaje jeszcze jeden obrazek szyszki i pyta dzieci ile teraz jest wszystkich szyszek. Nauczycielka przypina na tablicy kartonik z cyfrą 7

 

Nauczycielka zaprasza dzieci na dywan i przynosi kosz pełen darów lasu: 7 szyszek, 7 żołędzi i 7 kasztanów i 7 jarzębin. Nauczycielka prosi wybrane dzieci, aby pogrupowały dary jesieni, a następnie otoczyły uzyskane zbiory włóczką

 

Nauczycielka zadaje uczniom pytania:

- Ile zbiorów mamy przed sobą?

- Ile elementów liczy każdy zbiór?

- Co jest wspólnego dla tych zbiorów?

- Proszę aby każdy pokazał na palcach obu rąk ile żołędzi jest w zbiorze

- Proszę ułóżcie przed sobą tyle patyczków(liczmanów), ile jest kasztanów w zbiorze

 

Nauczycielka zaprasza dzieci do ławek. Nauczycielka  przywiesza na tablicy koszyki do których wkłada różne dary lasu:

- ile jest koszyków? Zacznijcie od strony lewej a teraz od prawej

- który z kolei jest koszyk żołędzi?

- który z kolei jest koszyk kasztanów?

- który z kolei jest koszyk, w którym są i żołędzie i szyszki?

 

Nauczycielka rozdaje dzieciom kartki z osią liczbą

 

Nauczycielka rozdaje uczniom karty pracy

- Ile elementów znajduje się w przedstawionym zbiorze?

- Jaką cyfrą opisany jest ten zbiór?

- Jak wygląda cyfra 7?

- Narysujcie w zeszytach zbiór złożony z siedmiu jednakowych elementów. Jaką cyfrą go podpiszemy?

Nauczycielka rozdaje dzieciom małe karteczki z napisaną cyfrą 7

 

Nauczycielka pisze palcem w powietrzu cyfrę 7

 

Nauczycielka przypina na tablicy 7 obrazków szyszek i rysuje kredą dwie pętle. Prosi chętne dzieci aby rozłożyły szyszki na różne sposoby aby w sumie było ich 7: 5i2, 3i4, 1i6, 0i7

 

Nauczycielka rozdaje uczniom karty pracy z zadaniami tekstowymi na odejmowanie i dodawanie w zakresie do 7

 

Zakończenie zajęć matematycznych piosenką „Magiczna liczba 7”

 

 

 

Uczniowie liczą obrazki i podają odpowiednią cyfrę

 

 

Uczniowie odpowiadają, że 7

 

 

Wybrane dzieci wyciągają dary lasu, grupują je zgodnie z ich rodzajem, następnie powstałe zbiory otaczają pętelką z włóczki.

 

 

 

Uczniowie przeliczają elementy w zbiorach, pokazują ilość żołędzi, układają odpowiednią ilość liczmanów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie liczą ile jest koszyków, uświadamiają sobie, licząc od lewej i od prawej ilość koszyków jest taka sama

 

 

 

 

 

 

Zadaniem uczniów jest uzupełnić oś

 

 

Uczniowie odpowiadają na pytania, rysują w zeszytach zbiór mający 7 elementów, przyklejają karteczkę z cyfrą 7

 

 

 

 

Uczniowie piszą palcem w powietrzu cyfrę 7

 

Zadaniem uczniów jest tak ułożyć obrazki aby w sumie dwa zbiory miały razem 7 elementów

 

 

 

Uczniowie rozwiązują zadania

 

 

Uczniowie śpiewając piosenkę wymyślają różne ruchy do poszczególnych cyfr

 

 

Powstanie liczby 6

 

 

 

 

 

 

Aspekt kardynalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekt porządkowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekt miarowy

 

 

 

Nauka pisania

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekt algebraiczny

 

 

 

 

Zastosowanie liczby w zadaniach tekstowych

 

1 min.

 

2 min.

 

 

 

 

 

 

5 min.

 

 

 

 

 

 

7 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min.

 

 

 

5 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 min.

 

 

5 min.

 

7 min.

 

 

 

2 min.

 

niedziela, 30 maja 2010, marta.markiel

Polecane wpisy

  • Plan zajęć kl.3 - Nie zatruwajmy środowiska

    Przywitanie, rozdanie identyfikatorów – podkreślenie, że chcemy znać imiona dzieci Rebus na tablicy – kto wie, ręka do góry, wybrać najgrzeczniejsze

  • Plan zajęć kl.2

    1. Rozmowa z dziećmi na temat zegara - co służy do mierzenia czasu? - jakie rodzaje zegarów znacie? (pokazanie różnych zegarów) - co pokazuje krótsza wskazówka

  • Plan zajęć klasa I - Spotkanie z Janem Brzechwą

    1. Powitanie, rozdanie identyfikatorów. Zabawa powitalna „Mówimy cześć” 2. Zajęcia na dywanie. Każdy uczeń ma kartoniki z nazwami dni tygodnia Prac