Blog > Komentarze do wpisu
Scenariusz zajęć w zakresie edukacji środowiskowej w kl. 1

 

Prowadząca: Marta Markiel

Temat zajęć:  Jesienna szata lasu – wycieczka do lasu w Pisarzowicach

Czas trwania: 2 godz.

Cele ogólne:

 • zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w świecie roślin i zwierząt jesienią w lesie.
 • rozwijanie potrzeby przebywania w środowisku leśnym będącym
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad ochrony przyrody
 • kształtowanie umiejętności działania z zespole
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do lasu i jego mieszkańców

 

Cele szczegółowe:

 • wie jak prawidłowo zachowywać się w lesie
 • określa za pomocą przymiotników koloryt liści: brązowe, złote, czerwone, mieniące się oraz ich kształty.
 • rozpoznaje drzewa po charakterystycznych liściach: dąb, świerk, buk.
 • nazywa mieszkańców lasu: wiewiórkę, jeża, zająca, lisa, mysz, dzika.
 • uczestniczy aktywnie w zabawach terenowych z pokonywaniem przeszkód naturalnych
 • wie jakie zwierzęta czym się żywią
 • naśladuje ruchem i dźwiękiem odgłosy lasu

 

Metody pracy:

podające – pogadanka, pokaz, objaśnienie; obserwacja, waloryzacyjne: ekspresyjne; praktyczne: ćwiczebne

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:

zagadka, list, miarka, kartki, ołówki, plansza „Z czym wam się kojarzy las?”

Literatura:

Michałowski Stanisław, Dymara Bronisława, Wollman-Mazurkiewicz Lidia: Dziecko w świecie przyrody. IMPULS, Kraków 2000

160 pomysłów na nauczanie zintegrowane z przyrody w klasach 1-3 / Jadwiga Stasica. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004

 

Czynności nauczyciela:

Czynności dzieci:

Uwagi

Prowadząca prosi dzieci na dywan i zadaje im zagadkę

 

Prowadząca przygotowuje planszę „Z czym wam się kojarzy las”

 

Prowadząca mówi dzieciom, że teraz będą mogły sprawdzić czy ich skojarzenia można odnaleźć w lesie

 

Czynności organizacyjne, przypomnienie zasad panujących w szatni oraz w czasie poruszania się po drodze

 

Prowadząca w czasie spaceru do lasu, przypomina dzieciom zasady wzorowego zachowania się w lesie

 

Przed wejściem do lasu prowadząca zauważa list, czyta go głośno dzieciom

 

Prowadząca rozmawia z dziećmi na temat tego, czego mają szukać aby pomóc głodnym zwierzętom

 

 

Prowadząca pod drzewem organizuje miejsce gdzie dzieci będą przynosić: kasztany, szyszki, żołędzie, jarzębinę, orzechy

 

Zabawa rytmiczno – ruchowa „Odgłosy lasu”

 

 

 

Prowadząca prosi dzieci, aby pozbierały liście leżące na ziemi

 

 

Zabawa „Czy wiecie z jakiego drzewa pochodzi ten listek?”. Prowadząca pokazuje dzieciom liście i pyta z jakie one są drzewa

 

Wyścigi rzędów.

Prowadząca dzieli dzieci na trzy grupy, które będą ze sobą rywalizować w następujących konkurencjach: rzut szyszkami, żołędziami do celu i na odległość, skoki przez naturalne przeszkody, bieg slalomem między drzewami, bieg na sygnał do najbliższego drzewa

 

Prowadząca daje dzieciom miarki, kartki i ołówki. Porównanie uzyskanych skutków

 

Prowadząca podsumowuje wycieczkę, powtarza ważne informacje, analizuje zachowanie dzieci. Powrót do szkoły

Dzieci odpowiadają na zagadkę

 

 

Dzieci podają skojarzenia i wypisują je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci uważnie słuchają listu

 

 

Dzieci po instrukcji prowadzącej udają się w głąb lasu w poszukiwaniu pokarmu dla zwierząt

 

Dzieci przynoszą znalezione pożywienie

 

 

 

Dzieci słuchają różnych odgłosów lasu: szum drzew, trzeszczenie gałęzi, śpiew ptaków i naśladują je gestem i dźwiękiem

 

Dzieci przynoszą liście i układają je wg instrukcji prowadzącej, np.: wg barw od najjaśniejszej do najciemniejszej, tworzą zbiory liści z tych samych drzew

 

Dzieci odpowiadają z jakich drzew są liście

 

 

 

Dzieci biorą udział w zawodach

 

 

 

 

 

Zadaniem dzieci jest zmierzyć obwód drzewa i odbić korę mierzonego drzewa

 

Zał. 1

 

 

Zał. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 3

 

 

niedziela, 30 maja 2010, marta.markiel

Polecane wpisy

 • Plan zajęć kl.3 - Nie zatruwajmy środowiska

  Przywitanie, rozdanie identyfikatorów – podkreślenie, że chcemy znać imiona dzieci Rebus na tablicy – kto wie, ręka do góry, wybrać najgrzeczniejsze

 • Plan zajęć kl.2

  1. Rozmowa z dziećmi na temat zegara - co służy do mierzenia czasu? - jakie rodzaje zegarów znacie? (pokazanie różnych zegarów) - co pokazuje krótsza wskazówka

 • Plan zajęć klasa I - Spotkanie z Janem Brzechwą

  1. Powitanie, rozdanie identyfikatorów. Zabawa powitalna „Mówimy cześć” 2. Zajęcia na dywanie. Każdy uczeń ma kartoniki z nazwami dni tygodnia Prac